ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

Modern Portfolio

Modern Style Architect BKK Portfolio ผลงานออกแบบบ้าน modern style รับออกแบบบ้าน บ้านพักอาศัย, บริษัทรับออกแบบบ้าน

ผลงานออกแบบบ้าน

PA-MO3-42601.22

MODERN STYLE
PA-MO2-50201.22
MODERN STYLE
PA-MO2-60001.22
MODERN STYLE
PA-MO1-42301.22
MODERN STYLE
PA-MO2-71801.22
MODERN LUXURY
PA-MO2-60001.22
MODERN LUXURY
PA-MO2-25001.22
MODERN LUXURY
PA-MO3-70001.22
MODERN LUXURY
PA-MO3-68001.21
MODERN LUXURY
PA-MO2-80001.21
MODERN LUXURY
PA-MO2-80001.21
MODERN LUXURY
PA-MO2-21601.21
MODERN LUXURY
PA-MO2-43001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-28001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-49701.21
MODERN STYLE
PA-MO2-38001.21
MODERN STYLE
PA-MO3-83001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-74001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-44401.21
MODERN STYLE
PA-MO2-41801.21
MODERN STYLE
PA-MO2-34001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-42001.21
MODERN STYLE
PA-MO2-41201.21
MODERN STYLE
PA-MO2-41801.21
MODERN STYLE
PA-MO2-34001.20
MODERN STYLE
PA-MO2-25001.20
MODERN STYLE
PA-MO2-30001.20
MODERN STYLE
PA-MO2-55001.20
MODERN STYLE
PA-MO2-60001.20
MODERN STYLE
PA-MO2-55001.20
MODERN STYLE
PA-MT2-35001.20
MODERN TROPICAL STYLE
PA-MO1-28801.19
MODERN STYLE
PA-MT1-53501.62
MODERN TROPICAL
PA-MT1-31601.62
MODERN TROPICAL
PA-MT2-45001.62
MODERN TROPICAL
PA-MO2-60001.19
MODERN STYLE
PA-MO-33701.61
MODERN STYLE
PA-MO2-48002.61
MODERN STYLE
PA-MO2-70001.61
MODERN STYLE
PA-MO2-48001.61
MODERN STYLE
PA-MO-39701.61
MODERN STYLE
PA-MO2-42701.18
MODERN STYLE
PA-BM2-57501.61
BALI MODERN STYLE
PA-MO2-80001.11
MODERN TROPICAL STYLE
PA-MO2-35001.11
MODERN STYLE
PA-MO2-522.10
MODERN STYLE
PA-MO1-36501.10
MODERN STYLE
PA-MO2-50001.10
MODERN STYLE
PA-H2-00001.10
MODERN STYLE
PA-H2-29701.10
MODERN STYLE
PA-MT2-27901.10
MODERN STYLE
PA-MO2-20001.10
MODERN STYLE
PA-MC1-16601.10
MODERN STYLE
PA-MO2-33001.10
MODERN STYLE
PA-MO3-47001.10
MODERN STYLE
PA-MO1-14401.10
MODERN STYLE
PA-MO2-24601.10
MODERN STYLE
PA-MO1-24401.09
MODERN STYLE
PA-MO2-15001.10
MODERN STYLE
PA-MO2-26201.60
MODERN STYLE
PA-MO2-22001.60
MODERN STYLE
PA-MO2-52001.60
MODERN STYLE
PA-MO2-27801.09
MODERN STYLE
PA-MO2-45401.09
MODERN STYLE
PA-MO3-47801.09
MODERN STYLE
PA-MO2-33001.09
MODERN STYLE
PA-MO2-18101.09
MODERN STYLE
PA-MO2-37501.09
MODERN STYLE
PA-MO2-22701.09
MODERN STYLE
PA-MO2-20002.08
MODERN STYLE
PA-MO2-332.08
MODERN STYLE
PA-TR3-22001.08
MODERN STYLE
PA-MO3-407.08
MODERN STYLE
PA-MO2-65.22
MODERN STYLE
MO-H2-90001.07
MODERN STYLE
PA-MO2-250.08
MODERN STYLE
PA-TR2-326.07
MODERN STYLE
PA-TR2-280.07
MODERN STYLE
PA-MO3-1000.08
MODERN STYLE
PA-MO2-300.07
MODERN STYLE
PA-MO2-340.13
MODERN STYLE
PA-MT2-32001.12
MODERN TROPICAL
PA-MO-16001.12
MODERN STYLE
PA-MO2-28001.12
MODERN STYLE
PA-MO2-34001.11
MODERN STYLE
PA-MO2-35001.11
MODERN STYLE
PI-MO-91001.11
MODERN TROPICAL
PI-MO-42001.11
MODERN TROPICAL
PI-MO-37501.10
MODERN TROPICAL
PA-MO2-10001.11
MODERN STYLE
PA-MO2-32001.11
MODERN STYLE
PA-MO4-41001.10
MODERN STYLE
PI-MO-40001.10
MODERN STYLE
PI-MT-110001.10
MODERN TROPICAL
PH2-WY-520
MODERN TROPICAL
PH2-TC-580
MODERN CONTEMPORARY
PH2-TP-380
MODERN STYLE
PH2-PS-210
MODERN STYLE
PH3-SP-400
MODERN STYLE
PH4-PR-450
MODERN STYLE

ตกแต่งภายใน

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2567 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 082-5514990