ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

สถาปนิก คุณสุภาพร

บริหาร

บุริการตามหลักธรรมาภิบาล สานต่อเจตนารมณ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ในอนาคต นักบริหาร จัดการ เป็นเพียงเบื้องหลังผู้นำกระบวนการให้กับองค์กร
ให้ทีมงานวิชาชีพ บรรลุถึงเป้าหมาย ผู้ได้รับบริการได้รับผลประโยชน์ตามคาดหวัง ความสำเร็จทั้งสองฝ่ายต่างสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้น มีความ
เรียบร้อยผาสุก องค์กรของเราขอยืดการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประทศด้วยกันต่อไปค่ะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดตามผลงาน Fan Page สถาปนิก
เบอร์โทรศัพท์ : 02-509-2324

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) เริ่มธุรกิจด้านงานขนาดเล็ก ประเภทงานบู๊ธนิทรรศการและตกแต่ง SHOP ลักษณะงานของผู้ต่อตั้งมืออาชีพ สถาปนิกมาก่อน ได้ขยายรับแต่งภายใน อากคาร บ้านพักอาศัย สำนักงาน ต่อมาปี 2547 เริ่มขยายงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านจนครบวงจร และรับออกแบบบ้านทุกสไตล์ ขายแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมบริการรับสร้างบ้าน ข้อมูลบ้าน แบบบ้าน 2017 แบบบ้านใหม่

Architect-BKK ™

Copyright ©2551-2566 Architect-BKK™ Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

ติดต่อออกแบบบ้าน

ออกแบบออนไลน์ | แบบบ้านทั้งหมด | แบบบ้านสองชั้น | แบบบ้านโมเดิร์น | รับสร้างบ้าน

สำนักงาน: 02-5092324 | มือถือ: 082-5514990