PORTFOLIO's ออกแบบบ้าน

Architecture Portfolios ผลงานออกแบบบ้าน แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รับออกแบบบ้าน บ้านพักอาศัย, แบบบ้าน Modern Tropical บริษัทรับออกแบบบ้าน ไอเดียไอแคน

รวมผลงานแบบบ้าน ที่ผ่านมา สำหรับแบบบ้านออกแบบพิเศษ ทั้งแบบบ้านที่รับสร้างบ้านให้ลูกค้า และลูกค้าจ้างออกแบบเพื่อไปก่อสร้างเองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริการทั่วประเทศ หากลูกค้าสนใจแบบบ้านสำเร็จรูป สามารถดูได้ที่หน้าหลัก architect-bkk.com หรือ ต้องการสั่งซื้อ ออกแบบใหม่ โทร 02-5092324 (สำนักงาน) หรือ 094-4950293 (คุณสุจิรา) และ 082-5514990 (คุณสิริพร)

ผลงานออกแบบล่าสุด

แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR3-75001.61 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL STYLE
แบบบ้าน MODERN TROPICAL STYLE
รหัส PA-MO2-80001.11 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-35001.11 
แบบบ้าน MINIMAL STYLE
แบบบ้าน MINIMAL STYLE
รหัส PA-MO3-48401.61 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-522.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO1-36501.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-50001.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-H2-00001.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-H2-29701.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MT2-27901.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-20001.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MC1-16601.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-33001.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO3-47001.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO1-14401.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-24601.10 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO1-24401.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-15001.10 
แบบบ้าน RESORT STYLE
แบบบ้าน RESORT STYLE
รหัส PA-RE2-36501.60 
แบบบ้าน COUNTRY STYLE
แบบบ้าน COUNTRY STYLE
รหัส PA-CO2-53401.60 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-CO2-33001.60 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-26201.60 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-22001.60 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-52001.60 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-27801.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-45401.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO3-47801.09 
แบบบ้าน RESORT STYLE
แบบบ้าน RESORT STYLE
รหัส PA-RE2-27501.09 
แบบบ้าน RESORT STYLE
แบบบ้าน RESORT STYLE
รหัส PA-RE2-26401.09 
แบบบ้าน RESORT STYLE
แบบบ้าน RESORT STYLE
รหัส PA-RE2-25801.09 
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
รหัส PA-CO1- 15001.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-33001.09 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-MO4-34501.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-18101.09 
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
รหัส PA-CO2-35001.09 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-47101.09 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-CO2-50301.09 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-15601.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-37501.09 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-54601.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-22701.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-20002.08 
แบบบ้าน
แบบบ้าน
รหัส PA-CO2-20001.08 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-343.08 
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-332.08 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-811 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-560 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR3-352.08 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-TR3-22001.08 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO3-407.08 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-65.22 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส MO-H2-90001.07 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-250.08 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-TR2-326.07 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-450.07 
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
รหัส PA-TR2-280.07 
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
อาคารสำนักงาน MODERN STYLE
รหัส PA-MO3-1000.08 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-300.07 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-340.14 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PA-MO2-340.13 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-710.13 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PA-TR2-51001.09 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
แบบบ้าน CONTEMPORARY STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL LUXURY
แบบบ้าน TROPICAL LUXURY
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL LUXURY
แบบบ้าน TROPICAL LUXURY
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
 
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
แบบบ้าน MODERN TROPICAL
รหัส PH2-WY-520 
แบบบ้าน MODERN CONTEMPORARY
แบบบ้าน MODERN CONTEMPORARY
รหัส PH2-TC-580 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PH2-NN-310 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH2-TP-380 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PH2-NP-240 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PH3-SM-0 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH2-PS-210 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH3-SP-400 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH4-PR-450 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH2-LP-300 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PAB-H2-000-SW 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PAB-H2-100-UP 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PH2-UP-290 
แบบบ้าน MODERN STYLE
แบบบ้าน MODERN STYLE
รหัส PAB-H2-840-RD 
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
แบบบ้าน TROPICAL STYLE
รหัส PAB-H2-350-NP